Skip to main content
Istotne szczegóły hoshon kanri

Hoshin Kanri cz.2 – spojrzenie ogólne i istotne szczegóły podczas codziennej pracy

Model Hoshin Kanri został po raz pierwszy opisany przez dr Yoji Akao w książce Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM.

Zobacz też pierwszą część artykułu

Według modelu opracowanego przez Yoji Akao kierunek procesu Hoshin Kanri przebiega od najwyższego kierownictwa firmy poprzez średni szczebel zarządzania do zespołów wdrożeniowych. Strzałki z dwoma grotami oznaczają negocjacyjny dialog tzw. Catchball. (więcej…)

Czytaj więcej