Skip to main content

Podejście procesowe a Lean Management

Zacznijmy od definicji…..

Jak zrozumieć słowo proces?

Sądzę, że w zależności od tego, do kogo skierujemy to pytanie odpowiedź będzie inna.  Najczęściej jednak pojawi się skojarzenie, że to etap produkcji, gdy wytwarzamy jakiś produkt”

Nie można się z tym nie zgodzić. W tym artykule będę chciała jednak zaproponować spojrzenie na to  słowo przez pryzmat norm ISO ale także przez pryzmat Lean Management. Dodatkowo będę chciała pokazać jak ważnym elementem tego podejścia jest jego kontrola, czyli proces audytowania.

(więcej…)

Czytaj więcej

Dobry Plan to połowa sukcesu – czy na pewno?

Każdy z nas ma jakieś plany. Zarówno w pracy jak w życiu prywatnym. Jedne są krótkoterminowe, inne średnie aż na planach  długoterminowych kończąc. W swoim życiu ćwiczyłam różne metody podchodzenia do planowania. W rzeczywistości nawet bez znajomości narzędzi zarządzania projektami, czy też zadaniami całkiem intuicyjne było dla mnie określenie głównych etapów czy też elementów, które muszą być zrealizowane aby osiągnąć cel.

W nomenklaturze zawodowej spotkałam się z określeniami „dead line” czy „milestones” , co w praktyce oznacza nic innego jak termin końcowy dla danego zadania czy projektu oraz „kamienie milowe”, czyli wspomniane wcześniej kluczowe etapy. (więcej…)

Czytaj więcej

Istotne szczegóły hoshon kanri

Hoshin Kanri cz.2 – spojrzenie ogólne i istotne szczegóły podczas codziennej pracy

Model Hoshin Kanri został po raz pierwszy opisany przez dr Yoji Akao w książce Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM.

Zobacz też pierwszą część artykułu

Według modelu opracowanego przez Yoji Akao kierunek procesu Hoshin Kanri przebiega od najwyższego kierownictwa firmy poprzez średni szczebel zarządzania do zespołów wdrożeniowych. Strzałki z dwoma grotami oznaczają negocjacyjny dialog tzw. Catchball. (więcej…)

Czytaj więcej