Skip to main content

Hoshin Kanri ścieżką do Prawdziwej Północy – cz.1

Każda organizacja chcąca osiągnąć przewagę konkurencyjną, utrzymać się na rynku czy też zdobyć pozycję lidera w swojej dziedzinie, musi mieć określoną strategię – Toyota określiła to mianem Prawdziwej Północy.

Określenie to wyraża wizję i kierunek podążania przedsiębiorstwa. Kluczowe jest, aby opracowanie Prawdziwej Północy było zrozumiane przez pracowników firmy i nadawało im komunikat w jakim kierunku podąża organizacja. Prawdziwa Północ powinna opisywać konkretną i mierzalną wizję przyszłości.

Wiele firm boryka się z problemem braku opracowanej, konkretnej i mierzalnej wizji. Te, które spotykamy w przedsiębiorstwach, często są ładną broszurą reklamową, mówiącą o tym, że dążymy do bycia najlepszymi, chcemy dbać o środowisko itp. Częściej brzmi to jednak bardziej jak slogan reklamowy, za którym nie kryje się nic więcej.

Definicja Hoshin Kanri

Firmy, które rzeczywiście podchodzą do swojej wizji jako do wyprawy w kierunku Prawdziwej Północy, stosują podejście Hoshin Kanri.

Z języka japońskiego Hoshin Kanri tłumaczy się jako:

 • Hoshin – kierunek, lśniąca igła, kompas
 • Kanri – zarządzanie, zasady

Hoshin Kanri to wywodzący się z Japonii system, który koncentruje organizację na ciągłym doskonaleniu jej funkcjonowania za pomocą dwunastomiesięcznego programu zarządzania opartego na wizji przedsiębiorstwa. Wizja ta – cele oraz zadania są przekazywane na wszystkie szczeble organizacji, od zarządu po pracowników produkcyjnych.

Istotnym elementem Hoshin Kanri jest to, że strategicznym celem organizacji ma być klient. Podejście to powoduje koncentrację przedsiębiorstwa na zaspokajaniu potrzeb klienta a zysk i udział rynku są konsekwencją skupienia się na dostarczeniu klientowi wartości dodanej.

Rys 1. Cele w firmie tradycyjnej vs firmie z podejściem Hoshin Kanri

Zasady będące podstawą Hoshin Kanri

Podejście Hoshin Kanri opiera się na zasadach TQM (Total Quality Management) i zawiera w sobie poniższe zasady:

 • Przywództwo: Wizja i cel powinny być zunifikowane, zrozumiałe
   i stosowane przez wszystkich pracowników.
 • Catchball: Formułowanie polityki firmy odbywa się przy ścisłej współpracy w pionie i poziomie oraz udziale kluczowych uczestników procesu.
 • Podejście priorytetowe: Planowanie koncentruje się na czynnikach
  o najwyższym priorytecie. Przy formułowaniu polityki ignorowane są czynniki mające mniejszy wpływ na strategię.
 • Całkowite zaangażowanie ludzi: Wszyscy członkowie organizacji muszą być świadomi swojej roli w organizacji oraz muszą aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz osiągnięcia jej celów.
 • Ukierunkowanie na proces: Waga nadawana jest nie tylko celom, ale również procesowi (rozumianemu jako sposób), który do nich doprowadza.
 • Zarządzanie oparte na faktach: Cele ilościowe składające się na politykę wynikają z analizy opartej na faktach, a metody są ustalane poprzez analizę przyczynowo-skutkową.

W drugiej części wpisu spojrzymy na cały ekosystem związany z Hoshin Kanri oraz jego wypełnianie na niższych szczeblach. 

Sylwia Kruczyńska

Lean Manufacturing Expert w firmie Amiblu Poland Sp.z.o.o.

4 myśli na temat “Hoshin Kanri ścieżką do Prawdziwej Północy – cz.1

 1. Wiele czynników w przedsiębiorstwach kuleje, ale cieszę się, że piszesz tu o “podejściu priorytetowym”. Jeżeli działamy ad hoc, a potem doskonalimy wszystko i wszędzie… idziemy w czterech kierunkach (komu gdzie łatwiej) zamiast w stronę trudnego bieguna północnego.

  1. Zdecydowanie, jest to problem wielu organizacji. A potem występuje otrzeźwienie, że znowu nam nie wyszło 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *